מצגות

מצגות ינואר 2012

מצגות מרץ 2013

מצגות אפריל 2013

מצגות מאי 2013

מצגות יוני 2013

מצגות דצמבר 2013

מצגות דצמבר 2014

מצגות מרץ 2015

מצגות מאי 2015

מצגות יולי 2015 - זיהומים בהריון (בלי CMV ובלי GBS)

מצגות מאי 2016 - אנדוקרינולוגיה והריון

מצגות יולי 2016 - יום עיון משותף של החברה הישראלית לרפואת האם והעובר והאיגוד הישראלי לרפואה תעסוקתית

מצגות דצמבר 2016 - יום העיון של החברה לרפואת האם והעובר על מחלות כבד בהריון

Fetal weight charts controversies