פרה-אקלמפסיה 27.07.2021

ממצאים אקוקרדיוגרפיים אצל נשים עם פרה-אקלמפסיה מאוחרת

במחקר זה נמצא כי ליקויים דיאסטוליים וכן גרדיאנט מוגבר על פני המסתם הטריקוספידאלי היו קשורים לפרה- אקלמפסיה מאוחרת

אקוקרדיוגרפיה. אילוסטרציה

פרה- אקלמפסיה היא אחת ההפרעות השכיחות ביותר בהריון, עם סיבוכים קרדיווסקולריים משמעותיים. בשל החשיבות בהבנת הסיבוכים הקרדיווסקולריים, החוקרים ביקשו לבצע השוואת ממצאים אקוקרדיוגרפיים אצל נשים עם פרה-אקלמפסיה מאוחרת לממצאים אצל נשים בריאות בהריון.

במחקר מקרה ביקורת זה נכללו 80 נשים עם פרה-אקלמפסיה מאוחרת ו-80 נשים בריאות. ממצאים אקוקרדיוגרפיים תוארו והושוו בין שתי הקבוצות.

תוצאות המחקר הראו כי היה קשר משמעותי בין הפרעה דיאסטולית (15% בקבוצת המקרים לעומת 5% בקבוצת הביקורת) (p=.035), לחץ דם סיסטולי עורקי (p=.002), והגרדיאנט על פני המסתם הטריקוספידאלי (p=.003) בפרה-אקלמפסיה מאוחרת. יחד עם זאת, לא נצפה קשר דומה עבור משתנים אקוקרדיוגרפיים אחרים (p>.05).

החוקרים סיכמו כי תוצאות המחקר הצביעו על האפשרות שגרדיאנט מוגבר על פני המסתם הטריקוספידאלי וליקויים דיאסטוליים הם הממצאים האקוקרדיוגרפיים החשובים ביותר אצל מטופלים עם פרה-אקלמפסיה מאוחרת.

מקור:

Bita Badenoosh et. al (2021) The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine DOI: https://doi.org/10.1080/14767058.2021.1949707

נושאים קשורים:  מחקרים,  פרה-אקלמפסיה,  אקוקרדיוגרפיה,  ממצאים קרדיווסקולריים
תגובות