הריון ולידה 19.04.2021

חוסר כבוד והתעללות במחלקות מיילדותיות במקסיקו

מחקר תצפיתי שבוצע בארבעה בתי חולים במקסיקו הראה כי כ-20% מהנשים ההרות שהתקבלו במחלקה מיילדותית חוו לפחות אירוע אחד של חוסר כבוד או התעללות

על מנת לזהות ולתאר את התדירות והמאפיינים של חוסר כבוד והתעללות כלפי נשים במחלות מיילדותיות בארבעה בתי חולים במקסיקו בשנת 2017, נעשה שימוש בשיטה מעורבת של מחקר תצפיתי ודיווח של נשים על החוויות שלהן במערכת הבריאות.

המחקר שבוצע הוא מחקר תצפיתי במטרה לתאר אירועים של חוסר כבוד או התעללות (אינטראקציות שנחוו על ידי הנשים או שמטרתן היתה להשפיל) במחלקות מיילדותיות על ידי הצוות הרפואי. הנשים שנכללו במחקר הן נשים הרות שהתקבלו במחלקה מיילדותית וילדו לידה ואגינלית או קיסרית. נערכו ראיונות מובנים למחצה עם הנשים בנוגע לחווייתן במהלך הלידה, טרם שחרורן מבית החולים.

בסה"כ נצפו 867 לידות. 18.8% מהנשים (n=163) חוו לפחות אירוע אחד של חוסר כבוד או התעללות, בייחוד במוסדות לטיפול שניוני. נרשמו 493 אירועים של חוסר כבוד או התעללות, שמייצגים באופן ממוצע שלושה אירועים אצל כל אישה (39.4% אלימות מילולית, 32% אלימות פיזית, 28.6% אירועי אפליה). ברוב המקרים (מעל 50%), הנשים לא נתנו את הסכמתן לביצוע פרוצדרות פולשניות ולא סופק להם מידע מתאים על פרוצדורות אלו.

התצפית הישירה כמו גם הראיון שבוצע היו כלים שימושיים לזיהוי של התנהגות לא מכבדת ואלימה במהלך הלידה. הממצאים במחקר מספקים ראיות חדשות על התדירות והמאפיינים של חוסר כבוד והתעללות במהלך הלידה במקסיקו. מידע זה חשוב לצוותים רפואיים במחלקות מיילדותיות.

בנוסף, תוצאות אלו מעודדות יצירה של פרוטוקולים וועדות מעקב על מנת להבטיח סביבת טיפול נקייה מאלימות במחלקות מיילדותיות במהלך הלידה ובכלל.

מקור:

Brenes Monge, A., Fernández Elorriaga, M., Poblano Verástegui, O. et al. Disrespect and Abuse in Obstetric Care in Mexico: An Observational Study of Deliveries in Four Hospitals. Matern Child Health J 25, 565–573 (2021). https://doi.org/10.1007/s10995-020-03052-9

נושאים קשורים:  מחקרים,  מקסיקו,  לידה קיסרית,  לידה ואגינלית,  אלימות,  הריון ולידה
תגובות