כאב כרוני 01.03.2021

גורמים לטיפול ארוך טווח באופיואידים בקרב שורדי סרטן

משך טיפול של יותר משלושה חודשים לאחר השלמת הטיפול המרפא נמצא כגורם השכיח ביותר לטיפול ארוך טווח באופיואידים בשורדי סרטן

משככי כאבים (צילום: אילוסטרציה)
משככי כאבים (צילום: אילוסטרציה)

השכיחות של כאב כרוני בשורדי סרטן היא כפולה בהשוואה לאוכלוסיה הכללית בארה"ב. במשך עשורים, אופיואידים היוו בסיס בניהול כאב בחולי סרטן, אך יחד עם זאת קיימת ספרות מעטה בנושא ההשפעה לטווח ארוך בטיפול עם אופיואידים בשורדי סרטן. הבנה של הגורמים הקשורים להשפעה לטווח ארוך בטיפול עם אופיואידים הינה הכרחית כדי להתייחס לכאב כרוני וכדי לאזן את ההשלכות של הטיפול עם אופיואידים באוכלוסית שורדי הסרטן ההולכת וגדלה.

החוקרים ניתחו את ההשפעה של יישום טיפול לטווח ארוך בטיפול עם אופיואידים וגורמים המקושרים עם שימוש מתמיד באופיואידים בשורדי סרטן. שלב סקירה אינטגרטיבי בעל חמישה שלבים הותאם לפי השיטה של וויטמור (Whittemore) וקנפל (Knafl). נסקרו מאגרי מידע אינטרנטיים. נכללו מחקרים איכותניים משנת 2010 והלאה הקשורים לשורדי סרטן אשר טופלו לטווח ארוך עם אופיואידים. במחקר לא נכללו מאמרי עורך, סקירות ואבסטרקטים.

עבור מחקר זה נסקרו 315 מאמרים, כאשר 21 נכללו בו. החוקרים מצאו שיש מספר הגדרות להשפעות לטווח ארוך בטיפול עם אופיואידים, אך משך טיפול (כלומר יותר משלושה חודשים לאחר השלמת הטיפול המרפא) היה השכיח ביותר. הספרות שנסקרה תיארה קשר בין השפעה לטווח ארוך בטיפול עם אופיואידים לבין גורמים ביולוגיים-פסיכולוגיים-חברתיים (סוג הסרטן, גורמים סוציאואקונומיים ותחלואה נלווית).

החוקרים הסיקו כי הספרות שנסקרה שפכה אור על ההשפעה לטווח ארוך בטיפול עם אופיואידים בשורדי סרטן. השפעה לטווח ארוך בטיפול עם אופיואידים היתה נפוצה בסוגים מסוימים של סרטן ובמטופלים עם אוסף של מאפיינים ספציפיים. הסקירה מציגה צורך במחקר ייחודי על הכאב הכרוני בסרטן ובטיחות אופיואידים בשורדי סרטן.

מקור: 

נושאים קשורים:  שורדי סרטן,  ניהול כאב,  אופיואידים,  מחקרים
תגובות