הפרעה פסיכיאטרית 30.12.2020

הפרעות פסיכיאטריות המטופלות בבתי חולים - היארעות מצטברת בפינלנד

עוקבות מלידה בפינלנד: חוקרים מצאו כי היארעות ההפרעות הפסיכיאטריות המטופלות בבתי החולים עולה עם העשורים

מטרת החוקרים היתה לבחון את השינויים בהיארעות של הפרעות פסיכיאטריות בילדות ובבגרות המוקדמת בבתי החולים, בחמש עוקבות מלידה גדולות בפינלנד, העוקבות אחרי אנשים שנולדו בין השנים 1966-1997.

החוקרים מצאו חמש עוקבות מלידה - NFBC - Northern Finland Birth Cohort משנת 1966 ו-1986, FBC) Finnish Birth Cohort) משנת 1987 ו-1997 ו-FBCS) Finnish Birth Cohort Study) משנת 1981.

הם חישבו את ההיארעות של ההפרעות הפסיכיאטריות במסגרת בית החולים בכל קבוצה, עבור הגברים (71,209) והנשים (65,190) בנפרד. הם השתמשו באנליזת רגרסיה על שם פואסון על מנת לבחון את ההבדל ביחסים של ההפרעות השונות, בטווח רחב של מדדי אבחון, בנפרד בילדות ובגיל ההתבגרות לעומת הבגרות המוקדמת.

החוקרים מצאו כי סך המקרים של הפרעות פסיכיאטריות בילדות ובגיל ההתבגרות בקרב גברים, גדל בעוקבות הלידה במהלך העשורים (יחס שיעורי ההיארעות – 1.04 (1.04-1.05), p <0.001). כמו כן, דיווחו על תוצאה דומה בקרב נשים (יחס שיעורי ההיארעות – 1.04 (1.03-1.04), p <0.001).

זאת ועוד, נמצא כי בבגרות המוקדמת היתה עלייה משמעותית בשיעור בקרב נשים (יחס שיעורי ההיארעות – 1.04 (1.03-1.05), p <0.001), לעומת גברים, אצלם השינוי לא היה מובהק (יחס שיעורי ההיארעות – 0.99 (0.99-1.00), p = 0.051).

החוקרים הגיעו למסקנה כי השכיחות המצטברת של הפרעות פסיכיאטריות שטופלו בבתי החולים גדלה במהלך העשורים בפינלנד. הם סבורים כי המגמה הגוברת של ההפרעות שטופלו בבתי החולים בבגרות המוקדמת היתה נכונה עבור נשים אך לא עבור גברים. זאת ועוד, בעוקבות הצעירות ביותר, ההיארעות המצטברת של הפרעות פסיכיאטריות שטופלו בבתי החולים היתה זהה בין גברים ונשים, ואילו בעוקבות המבוגרות יותר לגברים היתה היארעות גבוהה יותר.

מקור: 

Kerkela, M. et al. Acta Psychiatrica Scandinavica 2020; https://doi.org/10.1111/acps.13247

נושאים קשורים:  מחקרים,  חרדה,  דיכאון,  הפרעות פסיכיאטריות
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות