כאב 28.12.2020

מגיפת האופיואידים בארה"ב והשפעתה על רישומם למטופלים

האם יוזמות ממשלתיות השפיעו על משך תקופות המרשמים ועל מינוני תרופות שנרשמו לשיכוך כאב למטופלים שעברו ניתוחים אורתופדיים?

אופיואידים (צילום: אילוסטרציה)

מגיפת האופיואידים בארה"ב מהווה משבר בריאותי בציבור האמריקאי. כתוצאה מכך, סוכנויות רגולטוריות החלו לייצר יוזמות להפחתת השימוש של אופיואידים סביב ניתוחים. מטרת המחקר היתה להשוות את השימוש באופיואידים במסגרת ניתוחים אורתופדיים לפני ואחרי הטמעת היוזמות הרגולטוריות הללו.

החוקרים ביצעו סקירה של ההוראות האלקטרוניות עבור כל המטופלים אשר עברו ניתוחים אורתופדיים בין ספטמבר 2015 ליוני 2018 במרכז רפואי אקדמי עירוני. התוצאים העיקריים היו מספר המטופלים אשר קיבלו טיפול עם אופיואידים, משך תקופת המרשם והמינון. המשתתפים בחנו את התוצאות על פני שלוש תקופות זמן כדי לבחון את ההשפעה של המדיניות הממשלתית החדש.

תוצאות המחקר הראו כי בעקבות היוזמה הממשלתית נרשמה ירידה במשך תקופות המרשמים (ממוצע של 10.1 ל-7.6 ימים) וכן נרשמה מגמת ירידה במינונים שנרשמו למטופלים. כמו כן, השילוב של חינוך רפואי ויוזמות של כירורגים ברמת המרכזים הרפואיים הוביל לירידה בשיעור המטופלים שטופלו עם אופיואידים בכ-10% ולירידה במשך תקופת המרשמים.

מסקנת החוקרים היתה שהיוזמות הממשלתיות לצד יוזמות חינוכיות הובילו להפחתה בכמות האופיואידים שנרשמו למטופלים סביב ניתוחים אורתופדיים.

מקור:

Lott et. al (2020) Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons doi: 10.5435/JAAOS-D-20-00050

נושאים קשורים:  אופיואידים,  שיכוך כאב,  מגיפת אופיואידים,  ניתוחים אורתופדיים,  מחקרים
תגובות