התפתחות מוחית 23.12.2020

הקשר בין גיל ההריון בלידה לבין מורפומטריה מוחית בילדים

ממצא בעל חשיבות קלינית לאור ריבוי הלידות הקיסריות: משך תקופת ההריון עשוי להיות חשוב להתפתחות עצבית ארוכת טווח

לידות מוקדמות ומאוחרות קשורות לתוצאות נוירו-פסיכיאטריות שליליות. עם זאת, עדיין לא ברור אם וריאציה של גיל ההריון בלידות שבין שבוע 37 לשבוע 42 קשורה להתפתחות עצבית. מטרת מחקר זה היתה לחקור את הקשר בין גיל ההריון בלידה (GAB), לבין מורפומטריה מוחית מבנית בילדים בגיל עשר.

מחקר עוקבה זה כלל נשים בהריון המתגוררות ברוטרדם, הולנד, שילדו בין התאריכים 1 באפריל 2002 ל-31 בינואר 2006. המחקר אמד 3,079 ילדים יחידים עם GAB שנע בין שבועות 26.3 ל-43.3 והדמיה נוירו-מבנית מבנית בהיותם בני עשר במחקר Generation R - מחקר עוקבה אורכי פרוספקטיבי, שבחן שלבי הריון מוקדמים ברוטרדם. ניתוח הנתונים בוצע החל מ-1 במרץ 2019 ועד 28 בפברואר 2020 על בסיס הצעות הסוקרים.

ה-GAB הוערך על סמך הערכה אולטרה-סונוגרפית של אורך העובר (crown-rump length, <12 שבועות 5 ימים) או קוטר הראש (≥12 שבועות 5 ימים) במרכזי מחקר ייעודיים. מבנה המוח, כולל נפחי מוח גלובאליים ואזוריים, ומדידות קליפת המוח מבוססות-שטח (עובי, שטח פנים וג'יריפיקציה), כומת באמצעות הדמיה מגנטית.

בקרב 3,079 הילדים (1546 [50.2%] נשים) שהוערכו בגיל עשר, GAB נקשר באופן לינארי לנפחי מוח גלובאליים ואזוריים. משך הריון ארוך יותר קשור לנפחי מוח גדולים יותר; לדוגמה, משך הריון של שבוע אחד יותר תואם לנפח מוחי גדול יותר של כ-4.5 ס"מ/שבוע (רווח בר סמך 95%,  2.7-6.3 סמ"ק/שבוע). קשר זה נמשך גם כאשר המדגם הוגבל לילדים שנולדו בזמן (GAB של 37-42 שבועות: 4.8 סמ"ק לשבוע; רווח בר סמך 95%, 1.8-7.7 סמ"ק לשבוע). לא נצפו עדויות לקשרים לא לינאריים בין GA למורפו-מטריה מוחית.

במחקר עוקבה זה נמצא כי משך ההריון נקשר באופן ליניארי למורפומטריה מוחית בילדות, כולל בתוך טווח הלידה התקין. ממצאים אלה עשויים להיות בעלי חשיבות קלינית, במיוחד לאור השכיחות של הלידות הקיסריות.

מקור:

Marroun HE. Et al. (2020) JAMA Pediatr. 174(12):1149-1158.

נושאים קשורים:  נאונאטולוגיה,  התפתחות עוברית,  התפתחות מוחית,  מחקרים
תגובות