יל"ד בהריון 04.05.2020

לנשים שעברו IVF יש סיכון גבוה יותר להפרעות לחץ דם בהריון

הסיכון להפרעות יל"ד של ההריון גבוה יותר בנשים שעברו IVF, בהריונות עם עוברים מופשרים וכאשר היתה השתלת עובר טרי מביצית של תורמת

בדיקת לחץ דם במהלך ההריון (צילום: אילוסטרציה)

ידוע זה מכבר ש-IVF - in vitro fertilization - קשור לסיכון למוגבר להפרעות לחץ דם בהריון. עם זאת, הקשר של הסיכון לפרמטרים הטיפוליים של IVF אינו ברור עד כה. מטרת החוקרים היתה להעריך סיכון זה כתלות בסטאטוס הפוריות של האם ובפרמטרים הטיפוליים של ה-IVF.

החוקרים קישרו נשים משמונה מדינות שעברו IVF שהסתיים בלידת חי, בין השנים 2004-2013, לתעודות הלידה של היילודים שלהן. החוקרים בחרו לשם השוואה מדגם ביחס 10:1 של לידות כתוצאה מהפריה טבעית. לאחר מכן, סימנו נשים עם עדות לטיפולי פריון על גבי תעודת הלידה כפוריות באופן חלקי, והן הוצאו מאוכלוסיית המחקר. את שאר הנשים הגדירו החוקרים כפוריות.

בנוסף לכך, הריוניות כתוצאה מ-IVF חולקו לקבוצות לפי מקור הביצית (עצמי לעומת תרומה) ומצב העובר בעת ההחזרה (טרי לעומת מופשר). החוקרים הגבילו הן את הלידות הטבעיות והן את לידות ה-IVF ללידה של יילוד בודד, ואת הריונות ה-IVF לכאלו שמקור הזרע היה מבן הזוג.

החוקרים זיהו מתוך תעודת הלידה אם היתה נוכחות של הפרעות לחץ דם של ההריון (כולל רעלת הריון) וביצעו רגרסיה לוגיסטית שתוצאותיה דווחו כיחסי סיכויים מותאמים עם רווח בר-סמך של 95%. לשם אנליזה של הריונות IVF עם עובר טרי מביצית ממקור עצמי, החוקרים בחרו כהשוואה קבוצה של נשים פוריות (תת קבוצה 1). לשם אנליזה בתוך קבוצת ה-IVF, החוקרים בחרו לשם השוואה הריונות עם עוברית טריים מביציות ממקור עצמי (תת קבוצה 2).

החוקרים הכלילו 1,465,893 נשים באוכלוסיית המחקר (1,382,311 לידות של נשים פוריות ו-83,582 לידות IVF).

החוקרים מצאו כי בהשוואה לנשים הפוריות, נשים שעברו IVF עם סבבים טריים עצמיים לא היו בסיכון מוגבר להפרעות יל"ד של הריון (יחס סיכויים מותאם 1.04, רווח בר-סמך 95%: 0.99-1.08).

בקרב קבוצת ה-IVF (תת קבוצה 2), הסיכון היה מוגבר בקבוצות הבאות: עוברים מופשרים ממקור עצמי (יחס סיכויים מותאם 1.3, רווח בר-סמך 95%: 1.2-1.4), עוברים טריים מתרומה (יחס סיכויים מותאם 1.92, רווח בר-סמך 95%: 1.71-2.15), ועוברים מופשרים מתרומה (1.7, רווח בר-סמך 95%: 1.47-1.96).

כאשר הוצאו נשים עם סוכרת טרום הריונית או יל"ד כרוני, ולאחר התאמה למדד מסת גוף ואבחנות של אי פוריות, לא היה שינוי משמעותי בתוצאות. כאשר ריבדו את הנשים לפי הפרעות שהתרחשו לפני שבוע 34 (הפרעות יל"ד מוקדמות של ההריון), לעומת שבוע 34 או מאוחר יותר (הפרעות יל"ד מאוחרות של ההריון), נמצא כי רק הקבוצה של העוברים הטריים מתורם היתה בסיכון מוגבר להפרעות יל"ד מוקדמות של ההריון.

לעומת זאת, הסיכונים בשאר הקבוצות (בהיבט של מקור הביצית ומצב העובר בהשוואה לקבוצה של העוברים העצמיים הטריים), היו מוגברים להפרעות יל"ד מאוחרות של ההריון.

החוקרים הגיעו למסקנה כי הסיכון להפרעות יל"ד של ההריון גבוה יותר בנשים שעברו IVF, בהריונות עם עוברים מופשרים (גם כאשר הביצית הייתה ממקור עצמי וגם כאשר הגיעה מתרומה) וכאשר היתה השתלת עובר טרי מביצית של תורמת. החוקרים לא צפו עלייה בסיכון, בהשתלות עובר טריות מביצית עצמית בסבבי IVF. כאשר הוציאו נשים עם סוכרת טרום הריונית או יל"ד כרוני, גם כאשר עברו התאמה למדד מסת גוף ואבחנות אי פוריות, לא היה שינוי משמעותי בתוצאות.

מקור:

Luke, B. et al. (2020). American Journal of Obstetrics & Gynecology; 222(4); 350(1)-350(13). https://doi.org/10.1016/j.ajog.2019.10.003

נושאים קשורים:  מחקרים,  הפריה חוץ גופית,  תרומת ביצית,  עובר טרי,  עובר מופשר,  אי-פוריות,  טיפולי פוריות
תגובות