בריאות הציבור 10.11.2019

אתגרים במחקר בריאות הסביבה והקיימות בירדן

הגורמים העיקריים למחסור במחקר על צדק סביבתי בירדן וההשפעה של רקע, מצב כלכלי ומוצא אתני על החשיפה לבריאות סביבתית ירודה

מחקרים בתחום בריאות הסביבה נוגעים בהיבטים רבים ומורכבים של עולם החי הצומח והסביבה, תוך התמקדות באופן שבו מפגעים סביבתיים, בעיקר אלה הנגרמים על ידי פעילויות אנושיות, יכולים להשפיע על בריאות האוכלוסיה. חוקרים בתחום זה בוחנים באופן מערכתי את מינון הסיכונים הסביבתיים, קשר יחסי תגובת חשיפה, תוך בדיקת השערות פירוש נתונים ותוצאות על מנת לפתור בעיות בריאות ממשיות.

מחקרים על סוגיות סביבתיות תומכים לרוב במושג הצדק הסביבתי (EJ) ומבינים שהם נושאים באחריות רבה יותר כיוון שהם פועלים כדי להשפיע על החלטות קובעי המדיניות כדי למזער חשיפה מסוכנת לאוכלוסיות. במונח "צדק סביבתי" נעשה שימוש נרחב לתיאור חשיפה לא שוויונית של זיהום אנתרופוגני או חשיפה מסוכנת לסביבה לקבוצת אנשים על בסיס גזע, צבע, מוצא לאומי או הכנסה. המונח הוגדר והופץ במדינות רבות באמצעות ארגונים ממשלתיים ולא ממשלתיים.

ממשלת ירדן קיבלה את האחריות לצמצם את החשיפה הבלתי פרופורציונלית לזיהום סביבתי בין אזרחים ולקידום מושגי הצדק הסביבתי.

בתיאור מקרה שפורסם לאחרונה על ידי המרכז לפעולה לבריאות הסביבה (CEHA), ארגון הבריאות העולמי, עמאן, ירדן בשיתוף עם היחידה לבריאות גלובלית, המחלקה לרפואת משפחה ובריאות הציבור באוניברסיטת קליפורניה, מפורטת סקירה המדגישה את תפקידם של ארגונים לא ממשלתיים ואת החוקים והתקנות האוסרים פגיעה בסביבה ומבטיחים את ציותם של ארגונים פרטיים וציבוריים לצורך מזעור ההשפעה הבריאותית של פעולות סביבתיות הלא רצויות.

בתיאור המקרה מובאת גם התייחסות פרטנית יותר למקורות אפשריים שונים לזיהום בירדן תוך התמקדות באזורים עם חשיפה לסכנות בריאותיות כבדות.

החוקרים מסכמים כי תיאור המקרה והסקירה מדגישים את הגורמים העיקריים למחסור במחקר על צדק סביבתי בירדן ואת ההשפעה של רקע, מצב כלכלי ומוצא אתני על החשיפה לבריאות סביבתית ירודה. בהתאם למסקנות אלו החוקרים ממליצים ליישם עקרונות והנחיות מחקר אחראיות כדי להתחיל בסדרת מחקרים שישפיעו על קובעי המדיניות בתחום זה בירדן.

מקור:

Ahmad, Mohammad I., Jabour Daradkeh, Mazen Malkawi, and Wael K. Al Delaimy. "Challenges in Environmental Health Research and Sustainability in a Less Developed Country: a Case Study From Jordan." Current environmental health reports (2019): 1-11

נושאים קשורים:  מחקרים,  צדק סביבתי,  מחקר סביבתי,  ירדן,  בריאות הסביבה
תגובות