התפתחות הילד 25.12.2018

חשיפה לפתלטים בהריון קשורה בעיכוב התפתחות שפה ביילוד

על הקשר בין חשיפת לפתלטים במהלך ההריון לבין התפתחות השפה אצל ילדים בשני מחקרי מעקב על נשים בהריון

פתלטים או פתלטים אסטריים, הם קבוצת כימיקלים מעשי ידי אדם שפותחו במאה השנים האחרונות לשימוש בתעשיית ייצור הפלסטיקים, הממיסים ומוצרי הטיפוח. הם משמשים לריכוך והעלאת גמישות החומרים הפלסטיים.

חשיפה טרום לידתית לפתלטים קשורה להתפתחות הנוירו-קוגניטיבית של היילוד אך מעט ידוע על קשר ספציפי בין חשיפה זו לבין אחד מהפונקציות הקוגניטיבות החשובות ביותר - התפתחות השפה.

קבוצת חוקרים, רופאי ילדים ופסיכיאטרים ממספר מוסדות מחקר מובילים בארה"ב ובשבדיה, ניסו לבחון את הקשר בין חשיפת לפתלטים במהלך ההריון לבין התפתחות השפה אצל ילדים בשני מחקרי מעקב על נשים בהריון. המחקר פורסם בכתב העת המדעי המוביל JAMA.

הנתונים למחקר זה התקבלו ממחקר השוואתי של האם והילד שנערך במרפאות טרום לידתיות בכל רחבי מחוז ורמלנד בשוודיה (SELMA) וממחקר בנושא התפתחות תינוקות ופיתוח הסביבה התעשייתית שנערך בארבעה מרכזים אקדמיים בארה"ב (TIDES). המשתתפות שגויסו בשני המחקרים היו נשים בטרימסטר הראשון של ההריון. במחקר זה נכללו אמהות וילדיהן הן ממחקר ה-SELMA והן ב-TIDES מהם נלקחו נתונים מלאים על רמות המטבוליטים של פתלטים בשתן, עיכוב השפה ונתונים דמוגרפיים נוספים.

החוקרים נתנו לאמהות במחקר להשלים שאלון לפיתוח שפה, אשר בחן את מספר המילים שילדיהם יכלו להבין או להשתמש בחציון של 30 חודשים (SELMA) ו-37 חודשי גיל (TIDES). התגובות סווגו פחות מ-25, 25 עד 50, ויותר מ-50 מילים, כאשר 50 מילים או פחות הוגדרו כעיכוב בהתפתחות השפה.

במחקר SELMA נכללו 963 אמהות, 455 (47.2%) בנות ו-508 בנים (52.8%). ב-TIDES נכללו 370 אמהות, 185 (50.0%) בנות ו-185 (50.0%) בנים. השכיחות של עיכוב השפה הייתה 10.0% הן ב-SELMAי- 96 והן ב-TIDESי- 37, עם שיעורי איחור גבוהים יותר בבנים מאשר בנות.

בניתוחים הגולמיים, רמות המטבוליטים של פתלטים נמצאו קשורים באופן מובהק סטטיסטית לעיכוב השפה בשתי הקבוצות. בניתוח מתוקנן, הכפלת החשיפה הטרום-לידתית של מטבוליטים של דיבוטיל ופטלט, בוטיל בנזיל פתלטים, הגדילה את יחס הסיכויים (OR) לעיכוב השפה בכ-25% -40%, עם תוצאות מובהקות סטטיסטית במחקר SELMAי(dibutyl phthalate)י[OR 1.29 95% CI,י1.03-1.63, P = .03], בוטיל בנזיל פתלטים (ORי1.26 [95% CI,י1.07-1.49, P = .003]). הכפלת החשיפה של מונואטיל פתלט טרום לידתי הייתה קשורה לעלייה של כ-15% ב-OR עבור עיכוב השפה במחקר ה-SELMAי(ORי1.14, 95% CI,י1.00-1.31, P = .05), אך לא נמצא קשר כזה ב- TIDESי(OR,י0.98, 95% CI, 0.79-1.23).

בממצאים ממחקר זה, חשיפה טרום לידתית ל-phibalate dibutyl ול-butyl benzyl phthalate נמצאה קשורה באופן מובהק סטטיסטית לעיכוב השפה אצל ילדים הן במחקר SELMA והן ב- TIDES.

ממצאים אלה, יחד עם שכיחות החשיפה הטרום לידתית לפתלטים, החשיבות של התפתחות השפה והתוצאות הבלתי עקביות הקודמות משנת 2017 ממחקר מדנמרק, מצביעים על צורך של בדיקה מעמיקה נוספת על הקשר של פתלטים עם עיכוב השפה.

מקור:

Bornehag, Carl-Gustaf, Christian Lindh, Abraham Reichenberg, Sverre Wikström, Maria Unenge Hallerback, Sarah F. Evans, Sheela Sathyanarayana et al. "Association of prenatal phthalate exposure with language development in early childhood." JAMA pediatrics (2018).

נושאים קשורים:  מחקרים,  התפתחות הילד,  טוקסיקולוגיה,  חשיפה טרום לידה,  מיילדות וגניקולוגיה,  פלסטיק,  phthalate,  פתלטים
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות