Idiopathic Pulmonary Fibrosis - IPF - פיברוזיס אידיופתי של הריאה- מאופיינת על ידי שינוי אברנטי במבנה הריאות אשר מתקדם ופוגע בתפקוד הריאתי באופן תלוי RTK - receptor tyrosine kinase.

ידוע כי ביטוי ופעילות ה-RTK, Gas6 - growth arrest–specific 6, Tyro3 TYRO3 - protein tyrosine kinase 3 ו-Axl -  anexelekto מוגברים ב-IPF.

מטרת המחקר זה הייתה לקבוע האם "תקיפת" RTK אלו תעכב הפעלת פיברובלסטים והתפתחות של פיברוזיס ריאתי.

החוקרים השתמשו באנליזות גנומיות כמותיות, פרוטאומיות ופונקציונאליות על מנת לקבוע ביטוי והפעלת ה-RTK, Gas6/TAMי(Tyro3, Axl ו-TAM- Mertk) ברקמות ופיברובלסטים מריאות תקינות וריאות עם IPF. ההשפעה הפרופיברוטית של מסלולי RTK אלו נבדקה בפיברוזיס ריאתי הנגרם על ידי בלאומיצין ובעכברי SCID/Bg אשר פיתחו פיברוזיס ריאתי לאחר מתן תוך ורידי של פיברובלסטים מ-IPF ראשוני.

החוקרים מצאו כי Gas6, Axl ו-Tyro3 היו מוגברים ב-IPF המתקדמת לאט או מהר לעומת ריאות תקינות. "תקיפת" מסלולים אלו עם נוגדנים ספציפיים או מולקולות קטנות הדגימה כי שימוש השימוש במולקולות הינו יעיל יותר in vitro ו-in vivo. בפרט, מעכב קולטן ה-TAM, R428 (הידוע גם בשמו BGB324) עיכב באופן מובהק סטטיסטית את הסנתוז, הנדידה והפרוליפרציה של פיברובלסטים ב-IPF לעומת חומרים אחרים ה"תוקפים" את קולטן ה-Gas6/TAM. לבסוף, אובדן ביטוי Gas6 הפחית את התגובה הפיברוטית הריאתית לבלאומיצין וטיפול עם R428 עיכב פיברוזיס ריאתי בעכברי SCID/Bg מואנשים.

מסקנת החוקרים היא כי פעילות קולטן ה-Gas6/TAM תורמת להפעלה של פיברובלסטים ריאתיים ב-IPF. ממצא זה מרמז כי "תקיפת" מסלול ה-RTK יכול להוות אסטרטגיה אנטי-פיברוטית יעילה במחלה זו.

מקור: 

Espindola, M.S. et al.  (2018) AJRCCM. 197(11).

 

נושאים קשורים:  מחקרים,  IPF,  פיברובלסטים,  פיברוזיס,  RTK,  TAM,  Gas6,  טיפול