חדשות 20.03.2018

הלמ"ס: עלייה של 92% בילודה בישראל מאז 1980

שיעור הפריון הכולל בישראל עומד על 3.11 ילדים לאישה והוא גבוה יותר מהשיעור בכל מדינות ה-OECD - כך עולה מנתונים חדשים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

פרוביוטיקה מפחיתה בכי בתינוקות (צילום: אילוסטרציה)

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה השבוע את נתוני הילודה והפריון בישראל נכון לשנת 2016:

 • בשנת 2016 נולדו 181,405 ילודים, עלייה של 92% משנת 1980. 93,364 מהילודים היו זכרים (51.5%) ו-88,041 היו נקבות (48.5%).

אחוז הילודים ממין זכר הגבוה ביותר היה בקרב נשים מוסלמיות – 51.7%, ואילו האחוז הנמוך ביותר היה בקרב נשים שדתן לא סווגה במרשם האוכלוסין – 50.8%.

מתוך 181,405 ילודים, 139,400 (76.8%) נולדו לנשים יהודיות ואחרות ו-42,005 (23.2%) ילודים - לנשים ערביות.

בחלוקה לפי דת, באותה שנה 73.9% מהילודים נולדו לנשים יהודיות, 20.7% - לנשים מוסלמיות, 1.4% - לנשים נוצריות, 1.3% - לנשים דרוזיות ו-2.6% - לנשים שדתן לא סווגה במרשם האוכלוסין. משנת 1980 חלה עלייה של 92% במספר הילודים שנולדו בישראל. עיקר העלייה נובעת מגידול של 98% במספר הילודים לאמהות מוסלמיות ושל 88% - לנשים יהודיות.

 • שיעור הפריון הכולל (מספר הילדים הממוצע שאישה צפויה ללדת) היה 3.11, גבוה יותר מהשיעור בכל המדינות החברות ב-OECD.
  במרבית המדינות החברות בארגון, היה שיעור הפריון בשנים האחרונות נמוך מ-2.1 ילדים לאישה, דהיינו, פחות מהרמה הנחוצה לשמירה על היציבות הגודל האוכלוסיה של מדינות אלו (רמת התחלופה). שיעור הפריון של הנשים היהודיות המשיך לעלות, והגיע ל-3.16 ילדים לאישה.
 • משנת 2000 עלה גיל האם הממוצע בלידה בשנה וחמישה חודשים והגיע ב-2016 ל-30.4 שנים.
  בשנת 2016 נשים ילדו את ילדן הראשון בגיל 27.6 בממוצע, את ילדן השני בגיל 29.6 בממוצע ואת ילדן השלישי בגיל 31.9 בממוצע.משנת 2000 הייתה עלייה חדה יחסית בגיל האם הממוצע בלידה, והוא עלה בשנה וחמישה חודשים והגיע ל-30.4 בשנת 2016.
  עיקר העלייה נבעה מהנטייה הגוברת של נשים בישראל לדחות את הלידה הראשונה לגילי העשרים המאוחרים (מ-25.7 ב-2000 ל-27.6 ב-2016), וכן מהנטייה ללדת יותר בגילי 30 ומעלה. חלקם של הילודים לנשים בגיל 30 ומעלה עלה מ-40.2% בשנת 2000 ל-51.5% בשנת 2016.
  שיעור הפריון של נשים בגילים 34-30 עלה באותה התקופה מ-161.8 ילודים לכל 1,000 נשים ל-183.4. לעומת זאת, שיעור הפריון של נשים בגילים 24-20 ירד מ-117.2 ילודים לכל 1,000 נשים ל-106.1.דחיית הלידות לגיל 30 ומעלה שכיחה במדינות מפותחות רבות. באירלנד, הולנד, ספרד ואטליה עלה הגיל הממוצע של האם בלידה מעל ל-30 שנה כבר באמצע שנות התשעים.

 • כ-6.9% (9,211) מהילודים נולדו לנשים לא נשואות.
 • כ-4.6% מהילודים שנולדו ב-2014 נולדו בלידות מרובות עוברים, 97% מהם בלידת תאומים.
 • שיעור הפריון הגבוה ביותר ביישובים המונים 10,000 תושבים ומעלה היה במודיעין עילית (7.59 ילדים לאישה) והנמוך ביותר - בקריית טבעון (1.91 ילדים לאישה).
נושאים קשורים:  פריון בישראל,  ילודה בישראל,  נתוני הלמ"ס,  מחקרים
תגובות