השמנת יתר 04.02.2018

השמנת יתר בנשים, השריית לידה והצורך בניתוחים קיסריים

כיצד משפיעה השריית לידה בנשים עם עודף משקל על הצורך בניתוחים קיסריים ועל סיבוכים אחרים לאם וליילוד?

השמנת יתר אימהית מעלה את הסיכון לסיבוכים של האם והעובר במהלך ההריון והלידה. כרבע מהנשים בהריון בארה״ב סובלות מהשמנת יתר לפני כניסתן להריון. הסיכונים לרעלת הריון, עובר גדול, פריקת כתף, שאיפת מקוניום ולידת מת עולים עם התקדמות ההריון, וקיימת אפשרות לצמצם סיכונים אלה ע״י השריית לידה מוקדמת יותר, אך אפשרות זו כרוכה בסיכונים אחרים, והנושא לא נחקר באופן נרחב.

מחקר זה בדק רטרוספקטיבית את התוצאות של השריית לידה בשבועות 39-41 להריון בנשים עם השמנת יתר.

החוקרים ערכו מחקר עוקבה רטרוסקפקטיבי בקליפורניה שכלל 165,975 לידות של עובר יחיד במצג ראש ללא אנומליות עובריות בנשים עם השמנת יתר (BMI>30). הסיכוי לניתוח קיסרי ותוצאות שליליות אחרות הושווה בשיטות סטטיסטיות  בין נשים שעברו לידה ספונטנית ובין נשים שקיבלו השריית לידה.

נתונים סטטיסטיים: בנשים בלידה ראשונה, הסיכוי לניתוח קיסרי היה נמוך יותר בקרב אלו שקיבלו השריית לידה בשבועות 39-40 לעומת אלו שהגיעו ללידה ספונטנית– 35.9% לעומת 41% בהתאמה (הסיכון היחסי המותאם 0.82, רווח בר סמך של 95%: 0.77-0.88, p<0.05). אשפוז יילוד בטיפול נמרץ גם כן היה נמוך יותר בהשריית לידה – 7.9% לעומת 10.1% (הסיכון היחסי המותאם 0.79, רווח בר סמך של 95%: 0.70-0.89, p<0.05). המגמות היו דומות גם בקרב נשים שילדו בעבר.

סיכום: ממצאי המחקר מעידים על כך שהשריית לידה בנשים עם עודף משקל המגיעות למועד מפחית במידה משמעותית את הצורך בניתוחים קיסריים וסיבוכים אחרים לאם וליילוד. מחקרים פרוספקטיביים נוספים נדרשים בתחום.

מקור:

Term Elective Induction of Labor and Pregnancy Outcomes Among Obese Women and Their Offspring. Gibbs Pickens et al. Obstet Gynecol. 2018 Jan;131(1):12-22.

 ערכה: ד״ר נועה גולדשר מינרבי

נושאים קשורים:  השמנת יתר,  השריית לידה,  ניתוח קיסרי,  מחקרים
תגובות