מחקרים 12.06.2016

אפילפסיה, פוריות וסיבוכי הריון

מחקר פרוספקטיבי לא גילה כל הבדל מהותי בסיכויי הכניסה להריון, קושי להרות וסיבוכי הריון או לידה בין נשים עם אפילפסיה לנשים בריאות

אפילפסיה נקשרה במספר עבודות לליקויי פוריות וסיבוכי הריון, ברם התוצאות לא היו אחידות או עקביות. חוקרים מהיחידה לאפילפסיה באוניברסיטת ניו יורק ערכו מחקר מקיף The Women with Epilepsy: Pregnancy Outcomes and Deliveries -WEPOD ששם מטרתו לבחון את הקשר בין אפילפסיה לפוריות ולסיכוני ההיריון והלידה. תוצאות המחקר פורסמו לאחרונה בכנס של האקדמיה האמריקאית לנוירולוגיה שנערך בוונקובר.

למחקר הפרוספקטיבי גויסו 88 נשים עם אפילפסיה ו 109 נשים בריאות בקבוצת הביקורת בגילאי 18-41 ובעלות מאפיינים דמוגרפיים דומים שניסו להרות והפסיקו שימוש באמצעי מניעה שישה חודשים לפחות טרם כניסתן למחקר. החוקרים התמקדו בשיעור הנשים שהצליחו להרות ופרק הזמן שעבר בין הפסקת השימוש באמצעי מניעה לכניסה להריון.

ניתוח התוצאות מלמד כי 61.4% מהנשים עם אפילפסיה ו 60.6% נשים בקבוצת הביקורת הרו בהצלחה (P=0.9074) פרק הזמן החציוני שנדרש לנשים עם אפילפסיה כדי להיכנס להריון עמד על שישה חודשים ודווקא לנשים בקבוצת הביקורת נדרשו תשעה חודשים, אולם הפער לא היה מובהק גם לאחר תקנון לגיל, משקל, מוצא או מספר הילדים. מוצא ומספר הילדים נקשרו מובהקות למשך הזמן עד הכניסה להריון (P=0.0007 ו P=0.0083, בהתאמה). בשיעורי ההפלות, לידות החי ושאר התוצאות המיילדותיות לא נרשם כל הבדל מהותי בין קבוצת המחקר לקבוצת הביקורת.

החוקרים מסכמים כי לא מצאו כל הבדל בסיכויי הכניסה להריון, קושי להרות, סיבוכי הריון או לידה בין נשים עם אפילפסיה לנשים בריאות. במחקר לא הושם דגש על טיפול תרופתי ורמת השליטה במחלה בקרב הנשים מה שמגביל מעט את תוקף המסקנות.

מקור:

A Prospective Study of Pregnancy in Women with Epilepsy Seeking Conception (The WEPOD Study)
Jacqueline A. French,1Cynthia Harden,1Page Pennell
AAN Annual Meeting

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  אפילפסיה,  הריון,  פריון,  לידה מוקדמת,  הפלה,  הריון בסיכון
תגובות