מחקרים 20.12.2015

האם אושר מאריך חיים?

מחקר עוקבה רחב היקף טוען כי אושר ושמחת חיים לא קשורים באופן ישיר לתוחלת חיים ארוכה יותר, ובכל זאת אנשים מאושרים חיים יותר בזכות היתרונות העקיפים

אושר מדומיין (צילום: אילוסטרציה)
אושר מדומיין (צילום: אילוסטרציה)

מספר עבודות בשנים האחרונות הצביעו על קשר בין אושר ושמחת חיים לתוחלת חיים ותמותה. מחד מובן כי אנשים חולים מוטרדים ממצבם ועל כן נוטים להעיד על עצמם כפחות מאושרים מאנשים בריאים ומאידך שיעור התמותה גבוה יותר בקרב אנשים חולים. אך האם הקשר הינו נסיבתי בלבד? חוקרים מאנגליה ואוסטרליה ביקשו לבדוק, באמצעות ניתוח אחת הזרועות של מחקר עוקבה מתמשך ורחב היקף בקרב נשים בריטיות בגיל העמידה, האם אושר כשלעצמו, לאחר ניפוי ערפלנים וקשרים עקיפים, מאריך חיים. תוצאות המחקר פורסמו לאחרונה בכתב העת  The Lancet.

סקר מיליון הנשים The Million Women Study הוא מחקר פרוספקטיבי שעקב אחר יותר ממיליון נשים בריטיות בנות 50 ומעלה במטרה לזהות את הגורמים השונים המשפיעים על תמותתן. הנחקרות גוייסו לעוקבה בין השנים 1996 ל 2001, שלוש שנים לתחילת המחקר הוצג לנשים שאלון שביקש מהן לדווח על בריאותן, רמת המתח בחייהן, תחושת השליטה והשלווה וכן על מידת האושר שמלווה אותן ביומיום. תוצאת המחקר הראשית הייתה שיעור התמותה עד ינואר 2012 מסיבה כלשהי, כתוצאה ממחלת לב איסכמית או מסיבות אונקולוגיות בקרב נשים בריאות – ללא מחלת לב או ארועים מוחיים בעברן, מחלת ריאות חסימתית כרונית או תחלואה אונקולוגית בתקופה בה ענו על שאלון המחקר. החוקרים נעזרו ברגרסיה על שם קוקס המתוקננת למאפייני אורח חיים ובריאות בבסיס המחקר על מנת לאמוד את יחסי שיעורי התמותה בין נשים שהעידו על עצמן כלא מאושרות (מאושרות לעתים, כמעט ולא ואף פעם) לעומת הנשים המאושרות לרב.

מ 719,671 נשים בניתוח הראשי (גיל ממוצע 59) 39% (282,619 נשים) דיווחו על היותן מאושרות רב הזמן, 44% (315,874) חשו מאושרות בדרך כלל ו 17% (121,178) היו לא מאושרות מרבית הזמן. במהלך 10 שנות מעקב 4% (31,531) מהנשים שהשתתפו במחקר נפטרו. הסיכון לתמותה של נשים אומללות היה גבוה ב 34% מהסיכון של נשים מאושרות (יחס שיעורים 1.36, 95% רווח בר סמך 1.33-1.40). אומללות נקשרה קשר הדוק לדיווח על בריאות רעועה ועם זאת לאחר תקנון לשורה של משתנים - הערכת בריאות עצמית, יל"ד מטופל, סכרת, קצרת, דלקות פרקים, דכאון או חרדה, עישון, אינדקס מסת הגוף ורמת הכנסה - לא הודגם קשר מובהק בין אומללות או אושר לתמותה מכל סיבה (יחס שיעורי תמותה מתוקנן בין אישה לא מאושרת לבין אישה המאושרת רב הזמן היה 0.98, 95% רווח בר סמך 0.94-1.01), היחס לתמותה לבבית היה 0.97, ולתמותה אונקולוגית - 0.98.

לסיכום, המחקר מצא כי תוחלת החיים של נשים בריטיות אומללות קצרה יותר מנשים מאושרות ושמחות בחלקן, עם זאת תקנון רב משתני, ובעיקר התחשבות בחולי כמשבית שמחת חיים, רוקן את הקשר ממובהקות סטטיסטית ומכאן מסקנת החוקרים היא שאושר כשלעצמו אינו מאריך חיים. לא לחלוטין ברור מהן ההשלכות הקליניות של המחקר וכיצד מסקנות אלה מתיישבות עם הקשר החד משמעי בין בריאות ואיזון נפשי לתוחלת החיים.

מקור:

Does happiness itself directly affect mortality? The prospective UK Million Women Study
Liu, Bette et al. The Lancet

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  אושר,  שמחת חיים,  תפיסת בריאות,  תמותה,  תוחלת חיים
תגובות