מחקרים 14.10.2015

הפסקה בטיפול הורמונלי חלופי בנשים בגיל המעבר מעלה סיכון לתמותה

עבודה מקיפה מצביעה על עליה משמעותית בסיכון לתמותה כתוצאה ממחלת לב או שבץ בשנה הראשונה להפסקתו של טיפול הורמונלי חלופי בנשים בגיל המעבר

הגישה לטיפול הורמונלי חלופי בנשים בגיל המעבר השתנתה מהקצה אל הקצה בעשורים האחרונים. מטיפול שגור וכמעט מתחייב דרך הפסקה גורפת לאור פרסומים על סיכונים קרדיווסקולריים ואונקולוגיים, והפשרה ביחס לטיפול בשנים האחרונות, בהמשך למחקרים המצביעים על בטיחותו ויעילותו בקבוצות נשים נבחרות ולפרקי זמן קצובים. בנשים שמקבלות טיפול הורמונלי פרקטיקה מקובלת היא לעשות הפסקה של מספר חודשים עד שנה בטיפול בכדי לבדוק האם ניתן לחדול ממנו לחלוטין. חוקרים מפינלנד ביקשו לבדוק האם הפוגה של שנה בטיפול נושאת סיכונים כשלעצמה. תוצאות המחקר פורסמו לאחרונה בכתב העת Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

המחקר הסתמך על רשם רפואי לאומי של פינלנד, 332,202 נשים הפסיקו טיפול הורמונלי חלופי בין השנים 1994-2009. המעקב נמשך עד שנת 2009 או עד ארוע תמותה מסיבה לבבית (3,177 נשים) או כתוצאה משבץ (1,952 נשים). שיעורי התמותה הושוו לשיעורי התמותה הצפויים באוכלוסיה במדגם מותאם גיל ומשתנים דמוגפריים, בניתוח נוסף נערכה השוואה של שיעורי תמותה בקרב נשים שהפסיקו את הטיפול ההורמונלי לבין אלה שהמשיכו את הטיפול.

(0.75; 0.72–0.78)

בשנה הראשונה לאחר הפסקת הטיפול ההורמונלי הסיכון לתמותה לבבית עלה באופן מובהק (יחס שיעורי תמותה מתוקננים 1.26, 95% רווח בר סמך 1.16-1.37) בשעה שמעקב ארוך יותר משנה לווה דווקא בירידה בסיכון
(0.75; 0.72–0.78). הסיכון לתמותה כתוצאה מארוע מוחי בשנה הראשונה להפסקת הטיפול ההורמונלי היה מוגבר (1.63; 1.47-1.79) וגם כאן בחלוף השנה הראשונה הסיכון ירד (0.89; 0.85-0.94). גם בהשוואה לנשים שהמשיכו בטיפול ההורמונלי סיכוני התמותה הלבביים וצרברו-וסקולריים היו גבוהים משמעותית (יחס שיעורי התמותה 2.30 ו 2.52, בהתאמה). בנוסף נמצא סיכון מוגבר בקרב נשים שהפסיקו טיפול הורמונלי לפני גיל 60 (1.94; 1.51-2.48) אך לא בנשים בנות 60 ומעלה שהפסיקו את הטיפול ההורמנלי החלופי.

החוקרים מסכמים כי הפוגה של שנה בטיפול ההורמונלי החלופי טומנת בחובה סיכונים קרדיו וצרבו-וסקולריים לא מבוטלים, במיוחד בנשים בנות פחות משישים ודווקא בשנת ההפוגה אך לא בהמשך, לפיכך ממליצים החוקרים לערוך חשיבה מחודשת באשר לפרקטיקת הפסקות הטיפול הנסיוניות.

מקור:

Increased cardiovascular mortality risk in women discontinuing postmenopausal hormone therapy Tomi S. Mikkola, Pauliina Tuomikoski, et  Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 0 0:0

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  HRT,  טיפול הורמונלי חלופי,  גיל המעבר,  תמותה
תגובות