מחקרים 10.08.2015

התועלת של סקירה שגרתית לגילוי בקטריוריה אי-תסמינית בהריון מוטלת בספק

ממחקר עוקבה משולב במחקר מבוקר עולה כי בקטריוריה אי-תסמינית איננה קשורה לסיכון ללידה מוקדמת והסיכון לפיילונפריטיס קטן ולא בהכרח מצדיק טיפול מניעתי

הגישה הנוכחית לבקטריוריה אי-תסמינית בנשים בהריון מתבססת על מחקרים שנערכו לפני יותר מ 30 שנה. חוקרים מהולנד ביקשו לבחון מחדש את ההשלכות של טיפול או המנעות מטיפול בבקטריוריה אי-תסמינית בהריון. תוצאות המחקר פורסמו לאחרונה ב The LANCET INFECTIOUS DISEASE.

במהלך מחקר עוקבה, שגילם בתוכו גם תת מחקר מבוקר אקראי, נשים בהריון יחיד, בנות 18 ומעלה משמונה בתי חולים וחמישה מכוני על שמע בהולנד נסקרו לנוכחות בקטריוריה אי-תסמינית בין השבועות 16 ל 22 להריונן. נשים עם עדות לנוכחות חיידקים מעל הסף המקובל במשטח ותרביות נכללו במחקר והוקצו לשתי קבוצות, בזרוע הטיפולית הנשים נטלו ניטרופורנטואין 100 מ"ג פעמיים ביום למשך 5 ימים, בזרוע הביקורת קיבלו הנשים טיפול זהה בכדורי דמה (פלצבו). שבוע לאחר סיום הטיפול בוצע משטח ביקורת. נשים שסירבו להשתתף במחקר המבוקר נכללו רק בניתוח הנתונים של העוקבה. החוקרים ערכו השוואה בין נשים עם בקטריוריה אי-תסמינית שלא טופלו כלל או טופלו בפלצבו לבין מטופלות עם בקטריוריה שטופלו אנטיביוטית או ללא בקטריוריה מלכתחילה. יעד המחקר העיקרי היה משלב של הופעת פיילונפריטיס עם או ללא לידה מוקדמת לפני שבוע 34 להריון.

בקוהורט הסופי נכללו 4,283 נשים, אצל 248 אובחנה בקטריוריה אי-תסמינית, מתוכן 40 נשים הוקצו לזרוע הניטרופורנטואין של תת המחקר המבוקר, ו 45 נשים הוקצו לקבוצת הפלצבו. 163 הנשים הנותרות עם בקטריוריה היו במעקב ללא טיפול תרופתי. שיעור הנשים שסבלו מפיילונפריטיס, לידה מוקדמת או שניהם לא היה גבוה יותר בקרב נשים עם בקטריוריה אי-תסמינית שטופלו בפלצבו או לא טופלו כלל בהשוואה לנשים ללא עדות לבקטריוריה אי-תסמינית (6 מ 208, 2.9%, לעומת 77 מ 4,035, 1.9%. יחס סיכויים מתוקנן 1.5, 95% רווח סמך בין 0.6 ל3.5). נתונים דומים התקבלו מהשוואה בין נשים שטופלו בניטרופורנטואין לבין מטופלות האינבו והלא מטופלות כלל (1 מ 40, 2.5% לעומת 6 מ 208, 2.9%. פער סיכון -0.4 , 95% רווח סמך בין 3.6 ל9.4). נשים שלא טופלו כלל או טופלו בפלצבו לקו בפיילונפריטיס בשיעור של 2.5% לעומת 0.6% מקרב הנשים ללא עדות לבקטריוריה (יחס סיכויים מתוקנן 3.9, 95% רווח סמך 1.4-11.4).

החוקרים מסכמים כי על סמך ממצאיהם נשים בהריון עם עובר יחיד המאובחנות כחיוביות בבדיקת סקר לבקטריוריה אינן נמצאות בסיכון מוגבר ללידה מוקדמת. בקטריוריה אי-תסמינית אכן מגבירה סיכון יחסי לפיילונפריטיס אך הסיכון המוחלט נמוך ולא בהכרח מצדיק טיפול אנטיביוטי גורף. החוקרים סבורים שממצאיהם צריכים לעודד חשיבה מחודשת בנוגע לגישה לבקטריוריה אי-תסמינית בהריון.

מקור:

Maternal and neonatal consequences of treated and untreated asymptomatic bacteriuria in pregnancy: a prospective cohort study with an embedded randomised controlled trial.
Dr Brenda M Kazemier, MDcorrespondenceemail, Fiona N Koningstein, BSc, Caroline Schneeberger, MD, Alewijn Ott, MD, Prof Patrick M Bossuyt, MD, Esteriek de Miranda, PhD, Tatjana E Vogelvang, MD, The LANCET INFECTIOUS DISEASE

ערך: דר' צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  בקטריאוריה,  הריון,  פיילונפריטיס,  לידה מוקדמת
תגובות