לידה 26.07.2015

על לידות בית

נושא שנוי במחלוקת אשר מובא לדיון באמצעות דבריו של פרופ' עידו שולט: "יש לשקול היטב את הסיכונים אל מול הסיכויים טרם קבלת החלטה"

נושא לידות הבית חזר לדיון ציבורי בישראל גם בעקבות מסמך NICE מדצמבר 2014 באנגליה בו הומלץ ליולדות בסיכון נמוך לשקול לידות בית היות ובקבוצה זו הודגם שיעור פחות של לידות מכשירניות וניתוחים קיסריים....
נושא זה שנוי במחלוקת, לרבים מהעוסקים בו דיעה ברורה לכיוון זה או אחר וכפועל יוצא מכך הדיון בו בעייתי. עיקר הדיון מתמקד בחופש הבחירה, העומד על כפות המאזניים אל מול הסיכונים.
בהולנד, בה שיעור לידות הבית הוא הגבוה בעולם המערבי, ירד שיעור לידות הבית מ-35% בשנים 1997-2000 ל-23% מ-2009.
במאמר מטהאנליזה, הגדול ביותר שפורסם עד כה, שפרסם WAX ב 2010 בעיתון האמריקאי AJOG, הושוו תוצאות לידות בית ללידות בי"ח. במחקר נדונו תוצאות מחקרים מארה"ב, קנדה, הולנד, שבדיה, אנגליה שוויץ ואוסטרליה. נסקרו 12 מחקרים, מעל 342,000 לידות בית מתוכננות הושוו למעל 200,000 לידות בי"ח מתוכננות. לידות בית נמצאו קשורות לפחות התערבויות כגון ניטור במהלך הלידה, שיכוך כאב אפידורלי, חיתוך החיץ ולידה מכשירנית אך זאת במחיר של כמעט פי שלוש תמותת ילודים. שיעור מקרי התמותה הנאונטלית (לאחר הוצאת הילודים שנולדו עם מומים קשים מהמחקר) היה גבוה פי 2.87 עם רווח בר סמך של 1.32 עד 6.25.
משרד הבריאות מאפשר לידות בית ליולדות בסיכון נמוך. במאמרו של עמוס גרינבאום שפורסם במרץ 2015 באותו העיתון, הודגם כי למרות המגבלות, בכ-30% מלידות הבית בארה"ב נמצאו גורמי סיכון משמעותיים כגון מצג עכוז, מצב לאחר ניתוח קיסרי או לידות תאומים.
אין חולק על חופש הבחירה ליולדות אך יש לשקול היטב את הסיכונים אל מול הסיכויים טרם קבלת החלטה.

לקריאה על: רופא המקדם לידות בית הושעה לעשרה חודשים

*ניתן להגיב בתחתית העמוד

למעונינות בקריאה נוספת בנושא מצורפת רשימת ספרות כמו גם המלצות הגופים המקצועיים בנושא:

 1. ACOG Committee on Obstetric Practice. ACOG Committee Opinion No. 476: planned home birth. Obstet Gynecol 2011; 117:425.
 2. American Academy of Pediatrics. Policy statement: Planned Home Birth. Pediatrics 2013; 131:1016.
 3. American College of Nurse-Midwives Position Statement on Home Birth. Washington, DC: ACNM. December, 2005.
 4. Increasing access to out-of-hospital maternity care services through state-regulated and nationally-certified direct-entry midwives. APHA Public Policy Statements, 1948 to present, cumulative Washington, DC 2001.
 5. Maternal and Newborn Health/Safe Motherhood Unit of the World Health Organization, Care in Normal Birth: A practical guide. World Health Organization, 1996.
 6. Brouwers HA, Bruinse W, Dijs-Elsinga J, de Miranda E, Ravelli A, Tamminga P. eds. Netherlands Perinatal Registry. Perinatal Care in the Netherlands 2010. Utrecht: Netherlands Perinatal Registry, 2013.
 7. National Center for Health Statistics. VitalStats website. Birth data 2012 state and county files. http://www.cdc.gov/nchs/VitalStats.htm (Accessed on June 22, 2014).
 8. Office for National Statistics. Birth Statistics 2008 Series FM1 No.37 February 2010. http://www.statistics.gov.uk/downloads/theme_population/FM1-37/FM1_37_2008.pdf. (Accessed on May 10, 2010).
 9. DeVries R. A Pleasing Birth: Midwives and Maternity Care in the Netherlands, Temple University Press, Philadelphia 2005.
 10. National Center for Health Statistics. VitalStats website. Birth data 2010 state and county files. http://www.cdc.gov/nchs/vitalstats.htm (Accessed on December 21, 2012).
 11. Vogel L. "Do it yourself" births prompt alarm. CMAJ 2011; 183:648.
 12. Wax JR, Pinette MG, Cartin A. Home versus hospital birth--process and outcome. Obstet Gynecol Surv 2010; 65:132.
 13. Boucher D, Bennett C, McFarlin B, Freeze R. Staying home to give birth: why women in the United States choose home birth. J Midwifery Womens Health 2009; 54:119.
 14. Rooks J. Midwifery and childbirth in America, Temple University Press, Philadelphia 1997.
 15. Kitzinger S, May M. Homebirth: the essential guide to giving birth outside of the hospital., 1st American, Dorling Kindersley, New York 1991.
 16. Klee L. Home away from home: the alternative birth center. Soc Sci Med 1986; 23:9.
 17. McClain CS. Perceived risk and choice of childbirth service. Soc Sci Med 1983; 17:1857.
 18. Janssen PA, Henderson AD, Vedam S. The experience of planned home birth: views of the first 500 women. Birth 2009; 36:297.
 19. Lindgren HE, Rådestad IJ, Christensson K, et al. Perceptions of risk and risk management among 735 women who opted for a home birth. Midwifery 2010; 26:163.
 20. Pang JW, Heffelfinger JD, Huang GJ, et al. Outcomes of planned home births in Washington State: 1989-1996. Obstet Gynecol 2002; 100:253.
 21. Lindgren HE, Rådestad IJ, Christensson K, Hildingsson IM. Outcome of planned home births compared to hospital births in Sweden between 1992 and 2004. A population-based register study. Acta Obstet Gynecol Scand 2008; 87:751.
 22. Ackermann-Liebrich U, Voegeli T, Günter-Witt K, et al. Home versus hospital deliveries: follow up study of matched pairs for procedures and outcome. Zurich Study Team. BMJ 1996; 313:1313.
 23. Janssen PA, Lee SK, Ryan EM, et al. Outcomes of planned home births versus planned hospital births after regulation of midwifery in British Columbia. CMAJ 2002; 166:315.
 24. de Jonge A, van der Goes BY, Ravelli AC, et al. Perinatal mortality and morbidity in a nationwide cohort of 529,688 low-risk planned home and hospital births. BJOG 2009; 116:1177.
 25. Woodcock HC, Read AW, Bower C, et al. A matched cohort study of planned home and hospital births in Western Australia 1981-1987. Midwifery 1994; 10:125.
 26. Johnson KC, Daviss BA. Outcomes of planned home births with certified professional midwives: large prospective study in North America. BMJ 2005; 330:1416.
 27. Wiegers TA, Keirse MJ, van der Zee J, Berghs GA. Outcome of planned home and planned hospital births in low risk pregnancies: prospective study in midwifery practices in The Netherlands. BMJ 1996; 313:1309.
 28. Janssen PA, Saxell L, Page LA, et al. Outcomes of planned home birth with registered midwife versus planned hospital birth with midwife or physician. CMAJ 2009; 181:377.
 29. Olsen O, Clausen JA. Planned hospital birth versus planned home birth. Cochrane Database Syst Rev 2012; 9:CD000352.
 30. Mori R, Dougherty M, Whittle M. An estimation of intrapartum-related perinatal mortality rates for booked home births in England and Wales between 1994 and 2003. BJOG 2008; 115:554.
 31. Amelink-Verburg MP, Verloove-Vanhorick SP, Hakkenberg RM, et al. Evaluation of 280,000 cases in Dutch midwifery practices: a descriptive study. BJOG 2008; 115:570.
 32. Kennare RM, Keirse MJ, Tucker GR, Chan AC. Planned home and hospital births in South Australia, 1991-2006: differences in outcomes. Med J Aust 2010; 192:76.
 33. Hutton EK, Reitsma AH, Kaufman K. Outcomes associated with planned home and planned hospital births in low-risk women attended by midwives in Ontario, Canada, 2003-2006: a retrospective cohort study. Birth 2009; 36:180.
 34. Gyte G, Dodwell M, Newburn M, et al. Estimating intrapartum-related perinatal mortality rates for booked home births: when the 'best' available data are not good enough. BJOG 2009; 116:933.
 35. Wax JR, Lucas FL, Lamont M, et al. Maternal and newborn outcomes in planned home birth vs planned hospital births: a metaanalysis. Am J Obstet Gynecol 2010; 203:243.e1.
 36. Dowswell T, Thornton JG, Hewison J, et al. Should there be a trial of home versus hospital delivery in the United Kingdom? BMJ 1996; 312:753.
 37. Koehler NU, Solomon DA, Murphy M. Outcomes of a rural Sonoma County home birth practice: 1976-1982. Birth 1984; 11:165.
 38. Michael CA, Janssen PA, Vedam S, Hutton EK, de Jonge A. Planned Home vs Hospital Birth: A Meta-Analysis Gone Wrong. Medscape Ob/Gyn & Women's Health (online). http://www.medscape.com/viewarticle/739987. (Accessed on June 24, 2011).
 39. Cheyney M, Bovbjerg M, Everson C, et al. Outcomes of care for 16,924 planned home births in the United States: the Midwives Alliance of North America Statistics Project, 2004 to 2009. J Midwifery Womens Health 2014; 59:17.
 40. Birthplace in England Collaborative Group, Brocklehurst P, Hardy P, et al. Perinatal and maternal outcomes by planned place of birth for healthy women with low risk pregnancies: the Birthplace in England national prospective cohort study. BMJ 2011; 343:d7400.
 41. https://www.npeu.ox.ac.uk/birthplace. (Accessed on December 15, 2011).
 42. Schroeder E, Petrou S, Patel N, et al. Cost effectiveness of alternative planned places of birth in woman at low risk of complications: evidence from the Birthplace in England national prospective cohort study. BMJ 2012; 344:e2292.
 43. van der Kooy J, Poeran J, de Graaf JP, et al. Planned home compared with planned hospital births in the Netherlands: intrapartum and early neonatal death in low-risk pregnancies. Obstet Gynecol 2011; 118:1037.
 44. de Jonge A, Mesman JA, Manniën J, et al. Severe adverse maternal outcomes among low risk women with planned home versus hospital births in the Netherlands: nationwide cohort study. BMJ 2013; 346:f3263.
 45. Bastian H, Keirse MJ, Lancaster PA. Perinatal death associated with planned home birth in Australia: population based study. BMJ 1998; 317:384.
 46. Malloy MH. Infant outcomes of certified nurse midwife attended home births: United States 2000 to 2004. J Perinatol 2010; 30:622.
 47. Grünebaum A, McCullough LB, Sapra KJ, et al. Apgar score of 0 at 5 minutes and neonatal seizures or serious neurologic dysfunction in relation to birth setting. Am J Obstet Gynecol 2013; 209:323.e1.
 48. Cheng YW, Snowden JM, King TL, Caughey AB. Selected perinatal outcomes associated with planned home births in the United States. Am J Obstet Gynecol 2013; 209:325.e1.
 49. Grünebaum A, McCullough LB, Sapra KJ, et al. Early and total neonatal mortality in relation to birth setting in the United States, 2006-2009. Am J Obstet Gynecol 2014; 211:390.e1.
 50. Ecker J, Minkoff H. Home birth: what are physicians' ethical obligations when patient choices may carry increased risk? Obstet Gynecol 2011; 117:1179.
 51. Chervenak FA, McCullough LB, Brent RL, et al. Planned home birth: the professional responsibility response. Am J Obstet Gynecol 2013; 208:31.
 52. Janssen PA, Lee SK, Ryan ER, Saxell L. An evaluation of process and protocols for planned home birth attended by regulated midwives in British Columbia. J Midwifery Womens Health 2003; 48:138.
 53. Evers AC, Brouwers HA, Hukkelhoven CW, et al. Perinatal mortality and severe morbidity in low and high risk term pregnancies in the Netherlands: prospective cohort study. BMJ 2010; 341:c5639.
 54. http://www.livestrong.com/article/534876-holistic-approach-to-strep-b-in-pregnancy/. (Accessed on November 19, 2012).
 55. Bishara RM. GBS in a homebirth setting. Midwifery Today Int Midwife 2006; :32.
 56. Davis-Floyd R. Home-birth emergencies in the US and Mexico: the trouble with transport. Soc Sci Med 2003; 56:1911.
 57. Declercq ER. The trials of Hanna Porn: the campaign to abolish midwifery in Massachusetts. Am J Public Health 1994; 84:1022.
נושאים קשורים:  לידות בית,  נשים,  NICE,  תמותה
תגובות
 
03.08.2015, 11:30

ברצוני להפנות את הקוראים למפגש האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה, סמיף ת״א והמרכז שיתקייםבכפר המכביה ב1/9/15. במסגרת זו ילובן המושא בצורה מקצועית , תוך מתן בימה למיגוון הדעות בתחום

03.08.2015, 12:19

נתון חשוב שיש לקחת בחשבון בלידות בית בארה"ב הוא שלידות בית רבות מתרחשות בקרב נשים ממעמד סוציואקונומי נמוך, כיוון שלידה בבי"ח לאשה ללא ביטוח רפואי, יקרה בעשרות מונים מלידה בית. ברבים מהמקרים מדובר בנשים עם מעקב הריון דל וילודים שבמקרים רבים נמצאים בסיכון מעת לידתם.