מצגות דצמבר 2013

דילמות טיפוליות בניהול הריון עם אנמיה עוברית, פרופ′ שלמה ליפיץ, מנהל היחידה לרפואת העובר, מרכז רפואי ע"ש שיבא, תל-השומר

טרומבוציטופניה אלואימונית עוברית - טיפול פולשני או טיפול שמרני?, ד"ר יואב ינון, רופא בכיר, היחידה לרפואת העובר, מרכז רפואי ע"ש שיבא, תל-השומר

הידרוטורקס וטיפול במלפורמציות ריאתיות, ד"ר בועז וייס, רופא בכיר, היחידה לרפואת העובר, מרכז רפואי ע"ש שיבא, תל-השומר