מפגש יולי 2015- זיהומים בהריון (בלי CMV ובלי GBS)

הפחתת תחלואה זיהומית במטופלות עם ירידת מים במועד, דר' רן נייגר

PREGNANCY RELATES LISTERIOSIS - Many beliefs, no facts, Hila Elinav, Anat Hershko-Klement, Ido Solt, Daniel Glikman,Ran Nir-Paz

Asymptomatic bacteriuria בהריון, דר' ביביאנה חזן

BRUCELLOSIS IN PREGNANT WOMAN, Dr. Bibiana Chazan

The safety of quinolones and fluoroquinolones in pregnancy, Dr Enav Yefet